001

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ภายใต้โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

     วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ภายใต้โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และชมนิทรรศการของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคล นิทรรศการศูนย์ข้าวชุมชนเขต 1 - 8 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 18 กันยายน 2562 เพื่อจัดทำแผนและเป้าหมายในการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเชื่อมโยงศูนย์ชุมชนและองค์กรเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนอย่างเป็นระบบ

ภาพกิจกรรม

70302089 2113474635623125 2401790718885494784 o

70801376 2113474595623129 4763185539480289280 o

70263667 2113474708956451 2387617481427517440 o

70822247 2113475282289727 426164320309608448 o

70414589 2113475218956400 1322237864263548928 o

71115172 2113475078956414 7025493003540103168 o

70167515 2113474872289768 1539194396304474112 o

70244128 2113474958956426 7914308812973015040 o