001

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวจัดเผยแพร่ "โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ"
ณ ศพก.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

     วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว โดยนางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดเผยแพร่ "โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ" (TARR: Thailand Agricultural Research Repository) ณ ศพก.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี เกษตรจังหวัดเพชรบุรี และนายบรรพต มามาก Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว รวมทั้ง Smart Farmer ของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 25 ราย เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม

70441300 2114961925474396 4388897105482088448 o

70458875 2114962128807709 5516848413259333632 o

70389850 2114962212141034 2103337311251988480 o

70762858 2114962472141008 1441576339491520512 o

70643801 2114962412141014 2287810563251634176 o