01

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จัดเผยแพร่"โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ" ณ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว โดยนางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา และนางวรรณพรรณ จันลาภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)จัดเผยแพร่ "โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ" (TARR: Thailand Agricultural Research Repository) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม ทั้งหมด 21 หน่วยงาน จำนวน 40 คน

ภาพกิจกรรม

70494044 2117635161873739 6351974348353437696 o

71497950 2117634981873757 4623520895300796416 o

71516504 2117635128540409 9046714865124638720 o

71153940 2117634965207092 1543589303194484736 o

71669040 2117634945207094 3879249186557788160 o