001

วันที่ 23 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานและการรับรองสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

     วันที่ 23 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นาวจุรี ภัทรกุลนิษฐ์) มอบหมายให้กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานและการรับรองสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมีนายยุทธการ แก้วแกมทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุวิทย์ ชุมทอง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วม จัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ภาพกิจกรรม

70506563 2117742355196353 2016547275014144000 o

70608398 2117742375196351 2209371850402693120 o

70849307 2117742365196352 2026564053576450048 o

71589165 2117742455196343 7356827452431138816 o