001

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยขณะ เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการแนวทางการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐ ปี 2563 

     วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วย นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา นายธนันท์ หาญเกริกไกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการแนวทางการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐ ปี 2563 เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนงานของกรมการข้าวให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ในการนี้ มีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

71118938 2120385601598695 3971203667566002176 o

71921609 2120385728265349 2794741752152457216 o

71332948 2120385828265339 1611811100595060736 o

70820840 2120385508265371 4457026342042468352 o