111

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 กรมการข้าวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็น
พระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสววรรคต ครบ 3 ปี 
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้

กรมการข้าวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล แด่รัชกาลที่๙ เนื่องในวันคล้ายวันสววรรคต
     ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 กรมการข้าวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสววรรคต ครบ 3 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี ในการนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมการข้าวร่วมพิธีฯ
     ในโอกาสนี้ ประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยถวายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าสดัปกรณ์ โดยมีพระมหาเขมานัน ปิยะศรีโล เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าคณะเขตลาดพร้าว เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เป็นประธานในพิธีสงฆ์
     ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ถวายชุดภัตตาหารเพล เครื่องไทยธรรม และร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 19 รูป จากวัดลาดปลาเค้า ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกรมการข้าว

ภาพกิจกรรม

 72654116 2491590830928334 104392156541616128 o

71778821 2491591110928306 4072534620527132672 o

72311988 2491591194261631 7086173263570665472 o

71880007 2491591920928225 2443889743507750912 o

72081774 2491592550928162 388114384695590912 o

72232920 2491593514261399 1380840558418722816 o

72570416 2491592940928123 5881787708476489728 o

72180608 2491593637594720 1823812215333978112 o

73222790 2491594287594655 6612610478751350784 o

72756632 2491594154261335 8082299853096353792 o

72688069 2491594520927965 6725679319634411520 o