001

กรมการข้าว เตือนภัยการระบาดของโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยจากรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 พบการระบาดของโรคไหม้ใน 7 จังหวัด รวม 7,442 ไร่

     กรมการข้าว เตือนภัยการระบาดของโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล!!! โดยจากรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 พบการระบาดของโรคไหม้ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน แพร่ จันทบุรี มุกดาหาร มหาสารคาม สุรินทร์ และสงขลา รวม 7,442 ไร่ และพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลใน 6 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร อ่างทอง และสุพรรณบุรี รวม 18,141 ไร่ นอกจากนี้ กรมการข้าวยังได้รับรายงานการระบาดของโรคไหม้ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 77,777 ไร่ และการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่จังหวัดลำปางด้วยเช่นกัน ดังนั้น กรมการข้าวจึงขอแจ้งเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวทั้ง 2 ชนิด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
แหล่งข้อมูล : กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โทร. 025613962
ข้อมูล : องค์ความรู้เรื่องข้าว
ภาพ : กองวิจัยและพัฒนาข้าว

72457407 2141372406166681 2956500721714855936 o

72944829 2141372372833351 218992007236812800 o