001

วันนี้ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    วันนี้ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพกิจกรรม

74219007 2517692248318192 8229550818269855744 o

72423377 2517692308318186 4645581230312521728 o

75429444 2517692414984842 1474912535613276160 o

72704211 2517692434984840 8968496844875235328 o