001

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกกำลังอีกครั้งเพื่อชาวนาไทย ในโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 7

 เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายต่างประเทศได้ด้วยตัวเอง

     กรมการข้าว กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกกำลังอีกครั้งเพื่อชาวนาไทย ในโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 7 เพื่อค้นหาสุดยอดชุมชนชาวนาผู้ผลิตข้าวมาตรฐานส่งออกที่สามารถส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยตนเอง สามารถเป็นต้นแบบให้กับชาวนาไทย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

75322627 2563060507114699 5467827782551601152 o

     นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคุณสุปรียา ไม้มณี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ The super farmer เกมเกษตรกรปีที่ 7 อย่างเป็นทางการ ณ สตูดิโอ กันตนา รัชดาฯ กรุงเทพฯ

74571212 2563060523781364 4331253752402018304 o

The Super Farmer เกมเกษตรกร ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมแข่งขันมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การันตีจาก คุณภาพผลผลิตดีขึ้น ผลผลิตต่อไร่สูง และ มีการต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังชุมชนชาวนาข้างเคียง ส่งผลต่อการสร้างชุมชนชาวนาให้มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในอาชีพชาวนา สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชาวนาในหลายพื้นที่

74889361 2563060193781397 1748781224026963968 o

   การแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 7 คือการต่อยอดองค์ความรู้ของการแข่งขันปีที่ผ่านมาให้เป็นรูปธรรม นั่นคือการลงมือปฏิบัติให้ทีมที่เข้าแข่งขันสามารถเป็นผู้ส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งภารกิจการแข่งขันออกเป็น 12 ภารกิจ ซึ่งทีมที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 7 ได้ถูกคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กรมการข้าวกำหนด ประกอบด้วย 5 ทีม 5 ชุมชน 5 จังหวัด ได้แก่
1.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก (นาแปลงใหญ่) สกต.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
2.กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ จ.นครราชสีมา
3.วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร
4.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด จ.อุทัยธานี
5.กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์

72196792 2563061040447979 4213282489818415104 o

75576451 2563060763781340 3418366657024753664 o

75580094 2563060900447993 2093390682390528000 o