001

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงานณ บ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์) พร้อมด้วย นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสุวิทย์ ชุมทอง นักวิชาการเกษตร และนายณัฐนนท์ คร่องรับ นักวิชาการเกษตร ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพศูนย์ข้าวชุมชน ณ บ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรม

77026484 2160535400917048 1286634281891790848 n

76652214 2160535510917037 3451329525999206400 n

75282240 2160535447583710 4650404298197303296 n