001

วันที่ 21 พ.ย. 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว

     วันที่ 21 พ.ย. 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว โดยการประชุมครั้งนี้นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ได้เข้าร่วมประชุมกับประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศทั้ง 8 เขต เพื่อรับทราบข้อมูลการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน การดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2562 โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 และโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 และร่วมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบกรมการข้าว พ.ศ.2560 ว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน และบทบาทชาวนาอาสาในการดำเนินงานร่วมกับกรมการข้าว

ภาพกิจกรรม

75429483 2164838573820064 5609138245314019328 n

76262878 2164838737153381 1152015979471962112 n

74412752 2164838903820031 9215553465504235520 n

75474008 2164838823820039 509130512804085760 n

74914558 2164838613820060 4742636182553231360 n

75580298 2164839183820003 8692842906060324864 n

72951340 2164838930486695 2393055129067585536 n

78073179 2164839150486673 4886329269833170944 n

76782753 2164838717153383 8116767940604329984 n