001

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ซึ่งพัฒนาระบบโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ซึ่งพัฒนาระบบโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ที่รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ผ่านระบบ Gin - Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว กรมการข้าว

ภาพกิจกรรม

78271093 2607727332648016 1705271371367448576 o

78155847 2607727362648013 8016996743671447552 o

78188789 2607727559314660 4203818503611875328 o

78843596 2607728045981278 8546729733558108160 o

77293397 2607727642647985 4846657275395309568 o

78236593 2607727469314669 4921095123128811520 o

78884744 2607727545981328 5933932360956379136 o