001

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 62 นายสุดสาคร ภัทรกลุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา ประจำปี 2562 ในโอกาสเดียวกันนี้นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

   กรมการข้าวเร่งพื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนาเร่งพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำร่องบ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 62 นายสุดสาคร ภัทรกลุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา ประจำปี 2562 โดยมีนายศิวะพงศ์ นฤบาลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน ในโอกาสเดียวกันนี้นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้
      การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา ของชาวนาในอำเภอปาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมข้าว ซึ่งในบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “สะพานโขกู้โส่” ซึ่งใช้ซึ่งใช้เชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับวัดห้วยคายคีรี

78891909 2629995743754508 8553883181978222592 o

76939198 2629995827087833 2907693160039710720 o

78912573 2629995473754535 7724574887460732928 o

     โดยคำว่า โข แปลว่า “สะพาน” กู้โส่ แปลว่า “กุศลหรือบุญ” โขกู้โส่จึงหมายถึง “สะพานบุญ” สร้างขึ้นมาด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวปาย เพื่อให้พระสงฆ์ที่พุทธอุทยานห้วยคายคีรี ใช้เดินลัดทุ่งนาออกมาบิณฑบาตรได้ใกล้กว่าเส้นทางเดิม โดยไม่เหยียบย่ำพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวข้ามไปทำบุญ ไหว้พระ พร้อมชมธรรมชาติสวยๆ ของป่าเขาและนาข้าวระหว่างทางอีกด้วย ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้ มีความยาว ประมาณ 815 เมตร
     สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีพิธีทางศาสนามีขบวนอัญเชิญพระแม่โพสพ และทำขวัญแม่โพสพ การแสดงของชนเผ่า การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าวต่าง ๆ และการจำหน่ายสินค้า OTOP

003

004

005

002