001

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร และบุคลากรกรมการข้าว ในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน

     วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร และบุคลากรกรมการข้าว ในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบึงฉวาก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี
     นายประภัตรฯ ได้แสดงความกังวลต่อปัญหาภัยแล้งในปี 2563 นี้ ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้บุคลากรกรมการข้าวระดมสมอง บูรณาการความคิดเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อน โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ ในการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาเลี้ยงสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการหารือเรื่องการขุดเจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติม รวมถึงการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าว ในช่วงหน้าแล้งนี้
     ด้านสถานการณ์ข้าว นายประภัตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ข้าวในระดับโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งวิธีการปลูก ราคา และตลาดโลก ซึ่งการปลูกข้าวในประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับกระแสโลก โดยเฉพาะในเรื่องการดึงนวัตกรรมมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต การที่ประเทศไทยเสียแชมป์การส่งออกข้าว เนื่องจากต้นทุนการผลิตยังคงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ราคาขายสูงตามไปด้วย ต่างชาติจึงเลือกนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยแทน นอกจากนี้ศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ ยังต้องมุ่งวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้มีคุณภาพระดับพรีเมียม ควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต เพื่อสนับสนุนให้ข้าวไทยผงาดทวงแชมป์การส่งออกข้าวอีกครั้ง

81582734 2689302127823869 1326051838172069888 o

82345227 2689326744488074 7454955781423628288 o

81765893 2689302147823867 8984307117708017664 o

82040249 2689302141157201 596342937600655360 o

81576290 2689302244490524 6753038295669669888 o