001

วันที่ 10 มกราคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

     กรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ 2563 นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา
    วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และบุคลากรกรมการข้าวถวายรายงานในส่วนของนิทรรศการกรมการข้าว
     โดยภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่แต่ละหน่วยงานต่างหยิบยกเอานวัตกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าทางการเกษตร องค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาเกษตรกรรม มาจัดแสดง

82274998 2694699817284100 7179532250424279040 n

     ในส่วนของนิทรรศการกรมการข้าว ได้นำเสนอโมเดลทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มกันของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้ชาวนาเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้จัดจำหน่าย

82469421 2694699890617426 1066134109773889536 n

82392330 2694699920617423 1213146966255468544 n

     ดร.รณชัย ช่างศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ กล่าวว่า ขณะนี้นับว่าโมเดลทับทิมชุมแพได้สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างมาก เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้ชาวนาเป็นทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กล่าวคือชาวนามีบทบาทตั้งแต่การเป็นผู้ปลูก ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการนำข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า สบู่ น้ำมันสกัดเย็น และเครื่องดื่ม ตลอดจนให้ชาวนาเป็นผู้จัดจำหน่ายเอง ซึ่งชาวนาให้การตอบรับที่ดี เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของชาวนา ให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอีกด้วย โดยโมเดลนี้จะถูกพัฒนา นำไปปรับใช้กับพันธุ์ข้าวอื่น ๆ ในอนาคต

81582723 2694700300617385 9095167473522573312 n

82297100 2694700310617384 5997097916697673728 n

นอกจากนี้ กรมการข้าวยังมีการจัดแสดงพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ และพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง จำนวน 6 พันธุ์ ได้แก่
1. ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 79 (ชัยนาท 62)
2. ข้าวเจ้าพันธุ์ขะสอ 62
3. ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62
4. ข้าวเจ้าพันธุ์ทับทิมชุมแพ
5. ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 83 (มะลิดำหนองคาย 62)
6. ข้าวเจ้าพันธุ์เมล็ดฝ้าย 62

82032972 2694700537284028 7256171518005084160 n

82631236 2694700917283990 143946133868118016 n

     พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการไขรหัสลับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิ อีกด้วญ
ซึ่งกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ 2563 นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

81807410 2694700057284076 1068761190944997376 n

81587664 2694700543950694 339899292284092416 n