001

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชาวนา ในงานสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

     เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชาวนา ในงานสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ซึ่งสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ กรมการข้าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
     สำหรับงานสัมมนาดังกล่าว ได้เน้นในเรื่องแนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการบริหารองค์กรของศูนย์ข้าวชุมชน ให้กับชาวนาและผู้เกี่ยวข้อง 650 คน ได้แก่ คณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ประธานหรือผู้แทนของศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการของกรมการข้าว ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการฯในระดับพื้นที่โดยมุ่งหวังให้ “ศูนย์ข้าวชุมชน” เป็นเครือข่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี สามารถกระจายสู่แหล่งปลูกข้าวทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อศูนย์

ภาพกิจกรรม

83684556 2222697561367498 8777331617216593920 n

83723961 2222697638034157 4745945154207088640 n

84045473 2222697711367483 1573423962803666944 n

 

83656535 2222697868034134 1990998266916896768 n

83928700 2222697951367459 3939178286873051136 n

83851535 2222698031367451 5034683788198674432 n

83933999 2222698258034095 5580359254306455552 n

83656537 2222698161367438 1307550287292006400 n

83671481 2222697501367504 8662826084003217408 n

83697337 2222698371367417 6716244693824307200 n