001

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการผลิตข้าว เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ด้านการตลาดในยุคดิจิทัล จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้ประกอบอาชีพการทำนาต่อไป การฝึกอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพกิจกรรม

83742245 2228866580750596 936041551832809472 n

84497198 2228866834083904 8363068681348972544 n

83455408 2228866607417260 740673101674577920 n

84413710 2228866744083913 4261271624000471040 n

84158137 2228866667417254 7018615489588887552 n

004

003

002