001

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ Young Smart Farmer ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน โดยมี นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงานพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้ผ่านการฝึกอบรม
     ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการผลิตข้าว รหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านการตลาดในยุคดิจิทัล จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้ประกอบอาชีพการทำนาต่อไป

ภาพกิจกรรม

83971522 2230281523942435 4123072860749037568 n

83882300 2230281843942403 5212043590808633344 n

83735828 2230281580609096 7674250811488075776 n

003

004

002