004

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายนางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และคณะ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรจากอำเภอศรีประจันต์ สามชุก และอำเภอดอนเจดีย์ เข้าร่วมรับฟังประมาณ 300 ราย เพื่อเข้าร่วมจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการเมล็ดพันธุ์ในชุมชนและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนต่อไป

ภาพกิจกรรม

84286374 2233240900313164 1619910391008067584 n

84724806 2233241070313147 912151736846647296 n

85023195 2233241176979803 1804444923601092608 n

001

002