005

อธิบดีกรมการข้าว ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม Existing Smart Farmer
ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

     นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ได้มอบหมายให้นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม Existing Smart Farmer ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อ. เมือง จ. เชียงราย

ภาพกิจกรรม

88143301 135437064649897 4278441954062106624 o

004

002

003

88137318 135026201357650 4233535811829628928 o