003

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำหน้ากากผ้ามาแจกจ่ายให้กับบุคลากรสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายโดยเฉพาะเชื้อไวรัส COVID -19
ในวันที่ 17 มีนาคม 2563

     วันที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ นำหน้ากากผ้ามาแจกจ่ายให้กับบุคลากรสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน และยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายโดยเฉพาะเชื้อไวรัส COVID -19 ซึ่งกำลังสร้างปัญหาอย่างมาก

ภาพกิจกรรม

90205074 2259169227720331 4868012097604157440 o

90141767 2259169837720270 6325656803103211520 o

90066632 2259169384386982 6946730664905408512 o

001