002

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ร่วมบันทึกเทปรายการคนไทยหัวใจเกษตร ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาในนาแปลงใหญ่" เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว พร้อมด้วย นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมบันทึกเทปรายการคนไทยหัวใจเกษตร ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาในนาแปลงใหญ่" ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ โดยนำเสนอการดำเนินงานกิจกรรมต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนในนาแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ เน้นการปรับทัศนคติและการเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยดำเนินการในศูนย์ข้าวชุมชนในนาแปลงใหญ่ จำนวน 49 แห่ง จาก 23 จังหวัดทั่วประเทศ

ภาพกิจกรรม

001

02 08 05 63

03 08 05 63

04 08 05 63