101

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ถือฤกษ์งามยามดีในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.39 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธี

 ภาพกิจกรรม

003

004

102

007

103