001

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งถือเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกรมการข้าว วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งถือเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกรมการข้าว โดยมีท่านสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมดูแลรักษาต้นไม้บริเวณโดยรอบที่ทำการกรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ภาพกิจกรรม

002

003

004