06 06 63 01

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แปลงนาเรียนรู้การทำนาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ณ แปลงนาเรียนรู้ อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563

     ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แปลงนาเรียนรู้การทำนาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ณ แปลงนาเรียนรู้ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563

ภาพกิจกรรม

102938337 2319123071724946 8872538348711509611 n

 101544963 2319122678391652 7669309289914919398 n

101692153 2319122798391640 7800230897417881002 n

83175960 2319122918391628 6231219180483312283 n

 06 06 63 02

06 06 63 03