001

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ในฐานะรองโฆษกกรมการข้าว เข้าร่วมงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

     กรมการข้าวส่งเสริมตลาดกลุ่มข้าวนุ่ม เพิ่มทางเลือกให้ชาวนา ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด สอดรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ

     นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ในฐานะรองโฆษกกรมการข้าวเปิดเผยภายในงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามนโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีนโยบายให้เกษตรกรปลูกข้าวและมีตลาดรองรับอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวพื้นนุ่มซึ่งมีความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยได้มอบหมายให้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำกับดูแลกรมการข้าวดำเนินการส่งเสริมการปลูกข้าวนุ่มให้เพิ่มมากขึ้น

103660506 2321838691453384 6403778595900845207 o

     แนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นนุ่ม ปัจจุบันมีผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันเป็นจำนวนมาก สังเกตได้จากกลุ่มธุรกิจร้านอาหารจากธรรมชาติและอาหารออร์แกนิก ประเภท Whole Market ที่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและกำลังซื้อของผู้บริโภคในกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มของผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทยจะยิ่งเติบโตมากขึ้น

102558845 2321838564786730 7854408062738683035 o

     โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวพื้นนุ่มบางพันธุ์ กรมการข้าวจึงได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำการศึกษาวิจัยข้าวที่มีคุณสมบัติเฉพาะโดยพบว่า ข้าวขัดขาวพันธุ์ กข43 มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ ร้อยละ 20 - 30 ในการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ และประมาณร้อยละ 15 - 20 ในการทดลองในร่างกายมนุษย์ หรือมีค่าดัชนีน้ำตาลใกล้เคียงกับกลุ่มข้าวที่มีอมิโลสปานกลางแต่คุณภาพการหุงต้มดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพที่ไม่ชอบทานข้าวกล้อง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคไต ที่มีข้อจำกัดในการรับประทานข้าวกล้อง ด้วยข้าวกล้องมีปริมาณโปรตีนที่ส่งผลให้ไตของผู้ป่วยดังกล่าวทำงานหนักขึ้น เนื่องจากไตต้องกรองและดูดซึมโปรตีนกลับสู่ร่างกายมากขึ้น

003

     นายโอวาท กล่าวต่อไปว่า จุดเด่นของข้าวพันธุ์ กข43 คือ เป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคไหม้ คุณภาพการสีดี สามารถนำมาทำเป็นข้าวขาว 100% ได้ เมื่อหุงต้มจะมีลักษณะนุ่ม มีกลิ่นหอมอายุการเก็บเกี่ยว 95 วัน โดยวิธีหว่านน้ำตม หรือ 105 วัน โดยวิธีปักดำ ผลผลิตเฉลี่ย 560 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวพันธุ์ กข43 ยังถือเป็นข้าวทางเลือกให้เกษตรกร ในการปลูกข้าวเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากน้ำท่วมได้อีกด้วย

004

101974226 2321838768120043 1772463767145116322 o

     “สำหรับกลุ่มข้าวเจ้าพื้นนุ่มนับเป็นข้าวที่ประเทศไทยส่งออกน้อย หรือยังไม่มีการส่งออกเลย พันธุ์ข้าวโดยกลุ่มข้าวเจ้าพื้นนุ่มได้แก่ กข21 กข39 กข45 กข59 กข77 พิษณุโลก 60-1 และ กข79 เป็นต้นซึ่งตลาดส่งออกยังมีความต้องการข้าวเจ้าพื้นนุ่มอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกรมการข้าวจึงได้เร่งรัดดำเนินงานส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพื้นนุ่มเพื่อเป็นทางเลือกในการเพาะปลูกให้กว้างขวางขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการปลูกข้าวพื้นนุ่มในช่วงฤดูกาลปลูกข้าวนาปี ปี 2563/2564 รอบที่ 1 จำนวน 2 ล้านไร่ โดยจะจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวพื้นนุ่ม จำนวน 50,000ไร่ และโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประมาณ 10,000 ไร่ นอกจากนั้นยังมีเกษตรกร ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มไปเพาะปลูกประมาณ 130,000 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 200,000 ไร่ ซึ่งจะเป็นพื้นที่นำร่องในการผลิตข้าวนุ่มเชื่อมโยงกับภาคการตลาด”