17 06 63 1

นายธนนพพล สถิตย์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศและสถิติ พร้อมด้วย น.ส.จันทร์จิรา ขัดแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร วันที่ 17 มิถุนายน 2563

     วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายธนนพพล สถิตย์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศและสถิติ พร้อมด้วย น.ส.จันทร์จิรา ขัดแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายสมเจตต์ พุ่มประดล นักวิชาการเกษตร และนายวชิระ น้อยนารถ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสุพิศ เหล่าจตุรพิศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมหารือและยืนยันเป้าหมายอาสาสมัครเกษตรแต่ละด้าน พร้อมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพกิจกรรม

104317119 2326989637604956 1895384104736314269 o

104273228 2326990220938231 4569897776219326842 o 1

103610649 2326990190938234 845609348160495106 o

83254090 2326989680938285 1830303698821695335 o