001

กรมการข้าว นำโดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารระดับสูงของกรมการข้าว ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 23 มิถุนายน 2563

     กรมการข้าว นำโดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารระดับสูงของกรมการข้าว ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

ภาพกิจกรรม

106000733 2332207527083167 9170727151600936628 o

106034584 2332207863749800 4645587529459723174 o

105570459 2332207913749795 2725054226326577338 o

105490756 2332207957083124 7877573810031327141 o

105590487 2332207557083164 6448083074154603415 o

ขอบคุณภาพจาก นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน กรมการข้าว