001

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคลองเกตุ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

     นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคลองเกตุ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี เพื่อรับฟังปัญหา และสอบถามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยศูนย์ข้าวชุมชนดังกล่าว มีสมาชิกที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 20 ราย พื้นที่รวม 200 ไร่ และมีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพดี โดยมีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือให้กับชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง

ภาพกิจกรรม

106675180 2339096949727558 1959005972702213931 n

106695933 2339097123060874 5384458163878465087 n

107514649 2339097049727548 3916672107365784809 n

75223828 2339097093060877 3136594128156925103 n

83515748 2339096983060888 6865044896843515082 n

106085082 2339097163060870 6816091425320912518 n

106107608 2339096919727561 5852860876683054522 n