001

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก้วิกฤต Covid-19 พร้อมด้วย นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วม ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก้วิกฤต Covid-19 พร้อมด้วย นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วม ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี (ผู้แทนกรมการข้าว) ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ กรมประมง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ

ภาพกิกจกรรม

107668971 2344771889160064 7313030357312164837 n

107918688 2344772215826698 5516911177361474475 n

002

003