001

นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของวิสาหกิจชุมชนป่าคาการเกษตร จังหวัดน่าน วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

     นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของวิสาหกิจชุมชนป่าคาการเกษตร หมู่ 4 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 พบว่าศูนย์ดังกล่าวมีสมาชิก จำนวน 114 ราย ส่วนใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 10 จำนวน 150 ไร่ สันป่าตอง 1 และ กข 14 อย่างละ 40 ไร่ รวมทั้งเข้าร่วมโครงการ 1 ศูนย์ 100 ตันของกรมการข้าว ปลูกพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ และ กข 6 อย่างละ 100 ไร่ เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้เป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี มีคุณภาพและศูนย์ยังจดทะเบียนประจำพันธุ์ เป็นแหล่งกระจายพันธุ์สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ทุกที่อีกด้วย วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

107801302 175226187337651 1963769298950835645 o

107893749 175226207337649 4929069388111090684 o

108126091 175226144004322 8466857723755400456 o

108593402 175226127337657 7835618487866695589 o