001

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมงานพิธีเปิด "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก" ประจำปี 2563 ซึ่งได้เกียรติจากนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

     นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมงานพิธีเปิด "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก" ประจำปี 2563 ซึ่งได้เกียรติจากนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดเข้าโลก ทั้งนี้ การประกวดข้าวดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวที่โดดเด่น 5 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง และข้าวเหนียว ซึ่งมีพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 25 ตัวอย่าง มาจัดแสดงและประกวดแข่งขัน (ชิมข้าว) ตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารกว่า 20 ท่าน เพื่อให้ได้สุดยอดข้าวพันธุ์ดีของไทย รองรับการส่งออกของตลาดข้าวโลกและใช้เป็นฐานข้อมูลรองรับการประกวดข้าวโลกต่อไป วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

004

003

002

007

005