001

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน “กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชาวนา” โดยมี นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โอกาสนี้นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

     นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน “กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชาวนา” โดยมี นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โอกาสนี้นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ด้วย คณะผู้บริหารกรมการข้าว ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยด้านข้าวพันธุ์ดี นิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์ นิทรรศการพันธุกรรมข้าว ประเพณี วัฒนธรรมด้านข้าว รวมถึงนิทรรศการวิชาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคเอกชน นอกจากนียังมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าวของกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

109097619 2352966331673953 6868725265927104607 n

113047604 2352966235007296 79367927833613267 n

109007115 2352966418340611 391485665013695812 n

109120526 2352966271673959 6372108628712279819 n

109826861 2352966371673949 1022798338203381618 n

111142781 2352966255007294 221967314503163679 n