001

เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมงานจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

     เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมงานจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ในส่วนของกรมการข้าว มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
     นิทรรศการ "ข้าวไทยใต้ร่มพระบารมี ชีวิตวิถีใหม่ เราสร้างไปด้วยกัน” นำเสนอ 5 พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย ข้าวพันธุ์ขะสอ62 ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย62 ข้าวเจ้าพันธุ์กข79 (ชัยนาท62) และข้าวเจ้าพันธุ์กข83 (มะลิดำหนองคาย62)
     กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการข้อมูลด้านข้าว รวมถึงจัดแสดงเทคโนโลยีแปลงนาข้าวอัจฉริยะและสาธิตการสีข้าว
     กิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพ ได้แก่ การทำซูชิข้าวไทย เบเกอรี่จากแป้งข้าว และน้ำสลัด/ไอศกรีมจากข้าว
     กิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ข้าวสารบรรจุถุงขนาด 500 กรัม ชุดฝึกปฏิบัติการปลูกข้าว
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ภาพกิจกรรม

116519337 2359195691051017 1981137195480439142 n

114119494 2359195891050997 999442714163954435 n

002

004

003