001

กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตและจัดการผลผลิต จัดการประชุมทบทวนการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติทาง การเกษตรตามระบบการผลิตข้าวGAPภายใต้โครงการพัฒนา และส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 โดยมีโดยนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารกรมการข้าว
เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

 ภาพกิจกรรม

117387028 2363603090610277 3261990882966344348 o

116446849 2363603127276940 3111974069314142297 o

116585878 2363603160610270 2190948659557361208 o