001

กรมการข้าว โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้จัดให้มีการประชุมเชื่อมโยงด้านการตลาดภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเจ้าพื้นนุ่มแบบครบวงจร และเชื่อมโยงด้านการตลาดระหว่างกรมการข้าว ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

     กรมการข้าว โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้จัดให้มีการประชุมเชื่อมโยงด้านการตลาดภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเจ้าพื้นนุ่มแบบครบวงจร และเชื่อมโยงด้านการตลาดระหว่างกรมการข้าว ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมการข้าว สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนเกษตรกร เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ กรมการข้าวได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ กข79 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 ซึ่งเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูง เป็นที่ต้องการในท้องตลาด โดยในที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงตลาด พร้อมกำหนดแนวทางการรับซื้อข้าว เพื่อวางแผนส่งออกไปทดลองตลาดข้าวนุ่มในต่างประเทศ ได้แก่ จีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งได้ระดมความคิดและร่วมวางแผนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนแนวทางการลดต้นทุนการผลิต และแนวทางการดำเนินงานแบบครบวงจร

ภาพกิจกรรม

117173286 2363604043943515 1849121315509631528 o

117303767 2363604243943495 697066131109376690 o

117128454 2363604133943506 7926324966747252312 o

117251698 2363604203943499 5903020724548175475 o