003

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงาน ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

     นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงาน ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โอกาสนี้นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้ ณ โถงชั้น 1 อาคารกรมการข้าว วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรม

117391803 2368218710148715 8628623650105819972 o

117325822 2368219266815326 3256215955935532850 o

002

001