000

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานนาแปลงใหญ่และโครงการที่เกี่ยวข้องของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 พร้อมมอบนโยบายด้านการพัฒนางานเพื่อร่วมวางแผนและพัฒนาการทำงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
วันที่ 15 สิงหาคม 2563

     นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานนาแปลงใหญ่และโครงการที่เกี่ยวข้องของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 พร้อมมอบนโยบายด้านการพัฒนางานเพื่อร่วมวางแผนและพัฒนาการทำงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 15 สิงหาคม 2563

117410465 2371372133166706 24461818242575407 n

     การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ และโครงการที่เกี่ยวข้องภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ทำให้มีโอกาสได้ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ณ โรงแรม อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
     โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว บรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวแนวทางการดำเนินงานนาแปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ "การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล" โดย อ.กัลยารัตน์ นันทนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวข้อ "จริยธรรมในการทำงาน" โดย พระมหาวีรพล วีระยาโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เพื่อเสริมสร้างทั้งองค์ความรู้ ระบบการทำงาน และการพัฒนาจิตใจของบุคลากรสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

117352675 2371372089833377 8773634285653190827 n

005

117376622 2371372306500022 5301289620871446623 n

004

117823334 2371372796499973 2767794538403512484 n

003

 006

117375797 2371372049833381 2290349683687885806 n