001

นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมงานสัมมนาเชื่อมโยงด้านการตลาดข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563

     นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมงานสัมมนาเชื่อมโยงด้านการตลาดข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 โดยมี นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้และความเข้าใจเรื่องข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้คุณภาพพรีเมียมและส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าวมีช่องทางในการเจรจาธุรกิจข้าว และเกิดการซื้อขายข้าวที่ยั่งยืนได้ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
     ภายในงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว ที่นำทีมเกษตรกรจากจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร มาเข้าร่วม รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และผู้ประกอบการที่จะรับซื้อข้าวเปลือก รวมกว่า 220 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมทองทารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ภาพกิจกรรม

117968953 2373874222916497 1129839352986937534 n

117651457 2373874296249823 3487604568280192444 n

003

004

002