001

กรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เปิดตัวโครงการ “Better Farms, Better Lives ความห่วงใยชาวนาสู่ฐานชีวิตใหม่ภาคการเกษตร” อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 20 สิงหาคม 2563

     กรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เปิดตัวโครงการ “Better Farms, Better Lives ความห่วงใยชาวนาสู่ฐานชีวิตใหม่ภาคการเกษตร” อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว พร้อมทั้งนายโจว ฝาน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด รักษาการกรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นเกียรติ และมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมงานกว่า 150 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 20 สิงหาคม 2563
     ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ “รวมพลชาวนา สู่ชีวิตวิถีใหม่” เน้นความรู้ 4 ด้าน หรือ 4 Drives new normal ประกอบด้วย 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านความยั่งยืน ตลอดจนการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบการผลิต การแปรรูป การจัดการตลาดข้าวเพื่อสร้างรายได้

ภาพกิจกรรม

117801229 2375251069445479 9155091903640180404 o

117665695 2375251156112137 1419623058883657618 o

117867291 2375251136112139 2396923655263561765 o

117628556 2375251212778798 5641038745643727221 o