001

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

     เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer จังหวัดฉะเชิงเทราที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรม

118122342 2379311699039416 4600325839487363984 n

002

003

004

005

118242791 2379312232372696 6736366475959243312 n