001

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer ในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหันคา อำเภอเนินขาม อำเภอสรรพยา และอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

     เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer ในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหันคา อำเภอเนินขาม อำเภอสรรพยา และอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรม

118395368 2380856952218224 6745158018929010432 n

002

118256493 2380856995551553 8332152823586337181 n

005

118251964 2380857132218206 2618803752846431503 n

003

118595357 2380857065551546 1905355355807929715 n

004