001

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 2 กันยายน 2563

     เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี วันที่ 2 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรม

118537129 2385917048378881 8602717975299131598 o

118681196 2385917281712191 2343531492553434235 o

118517981 2385917088378877 3654129590832035351 o

118535295 2385917171712202 8066605570777806204 o

118536094 2385917241712195 3156158815527117447 o