001

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 3 กันยายน 2563

     เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี วันที่ 3 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรม

118582467 2386731258297460 5685169929558784548 o

118692866 2386731381630781 6395050819414884868 o

118750271 2386731331630786 8832962128474374733 o

118768904 2386731424964110 1578147510278955827 o

118793442 2386731221630797 4782627310928361815 o