001

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4-5 กันยายน 2563

     เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ประจํา ปี 2563 เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี วันที่ 4-5 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรม

118603561 2388436861460233 7883810162523683081 o

118694000 2388436958126890 2362760611963841111 o

118935544 2388436608126925 5065271510507464208 o

118766428 2388436414793611 6602787433024924672 o

118772369 2388436511460268 5859567635189700194 o

118691737 2388436738126912 3250983328028631731 o

118615173 2388436318126954 3811824503234679382 o