001

นายโอวาท ยิ่งลาภผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชาวนาอาสา หลักสูตร ผู้ตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวมืออาชีพและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น ณ บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันที่ 8 กันยายน 2536

     นายโอวาท ยิ่งลาภผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชาวนาอาสา หลักสูตร ผู้ตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวมืออาชีพและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น ณ บึงฉวาก รีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีบุคคลเป้าหมายเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาเป็นชาวนาอาสา ของกรมการข้าว วันที่ 8 กันยายน 2536

ภาพกิจกรรม

118767859 2390579417912644 3633256556062960497 n

004

118951310 2390579574579295 6713229245162832930 n

002

003

005

118769766 2390579677912618 161356541187716648 n