นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยบุคลากรกรมการข้าว ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

9

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยบุคลากรกรมการข้าว ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารกรมการข้าว

 9

1

2

5

4

6

7

8