000

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อให้สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ และทิศทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมการข้าว
วันที่ 29 ตุลาคม 2563

     นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อให้สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ และทิศทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมการข้าว โดยมีนายสัญญา คุณากร (ดู๋) เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ณ เติมสุข สตูดิโอ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2563
     การบันทึกเทปดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smart Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563

ภาพกิจกรรม

122967644 2432111400426112 8544181448703195127 n

002

001

122772461 2432111487092770 5086049459119921788 n

122836748 2432111523759433 6282898165918790903 n

003

122964192 2432111713759414 2970093165221411855 n