001

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม “การจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 1 ณ บ้านเรือนไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

     ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม “การจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 1 ณ บ้านเรือนไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายกว่า 20 หน่วยงาน ในการนี้คณะผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสำรวจพื้นที่จัดงานดังกล่าว ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
     ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาภาพรวมการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยที่ประชุมมีมติให้กำหนดการจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2564

ภาพกิจกรรม

123465666 2438799889757263 4126626853815785350 o

123479591 2438799936423925 1058026048088375086 o

123657737 2438799586423960 2002418021125741302 o

123392770 2438800096423909 9082507521391908325 o