001

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวมอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต. วิศาล สมพงษ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า"การจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ" โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

     ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวมอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต. วิศาล สมพงษ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า"การจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ" โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด "เกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1" จัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 1 มกราคม 2564 ณ อนุเสาวรีย์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของกรมการข้าวได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนา พันธุ์ข้าว งานวิจัย เทคโนโลยีการผลิตข้าว เป็นต้น รวมถึงการนำเกษตรกรจากกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ และเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ เข้าร่วมประชุมสัมมนาอีกด้วย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิกรรม

124368327 2443722612598324 6674366792620637826 n

124569670 2443722662598319 2474924821194257498 n

125184463 2443722635931655 7136927455144972137 n

124176641 2443722689264983 5237017639721999588 n

124562745 2443722735931645 5900476499081964412 n